Delproteser

Behandling av delprotese (partiell protese) i overkjeven

1. I dette tilfellet er det manglende fortenner i overkjeven som skal erstattes.


2. Basert på avtrykk, støpes det et skjelett i en sterk stållegering. Skjelettet forankres i de resterende tenner med klammere (a) og bøyler (b).


3. Protesetennene festes til skjelettet med lyserød plast (c). Ganeplaten (d) er så tynn at den ikke sjenerer tungen.