Hva er Karies?

Kort om Karies

Tannens emalje kan sammenlignes med en vegg bygget av murstein der mursteinene tilsvarer molekylene i emaljen.


Dersom bakterier får feste seg til emaljens overflate danner bakteriene syre ved hjelp av sukker. Syren angriper molekylene som gradvis brytes ned. Tannoverfiaten blir merkbart ru.


Dersom tannen gjøres grundig ren, kan emaljen repareres ved at kalk i spyttet og fluor fra for eksempel tannkrem fyller hullene etter molekylene som er borte. Dette kan gi en viss missfarving, men tannens emalje blir hel igjen.


Hvis bakterie- og syreangrepet ikke stanses, vil stadig flere molekyler i emaljen bli ødelagt. Til sist bryter muren sammen, og hull/tannråte oppstår. Hullet må da fylles igjen med et egnet fyllingsmateriale.