Rotfylling

Slik gjør vi det

Dersom nerven i en tann er «død» må den fjernes. Rotbetennelse kan oppstå dersom et hull i tannen blir så stort at det treffer nerven (pulpa).


Dersom det oppstår blødning i nerven, kan tannen bli «blå» fordi det trekker blod ut i tannen. Hvis tannlegen har mistanke om at nerven er død, kan den testes ved bruk av ganske svak strøm (dette er ikke ubehagelig). Deretter kan det avgjøres om nerven skal fjernes og rotkanalen fylles.


Først bores den døde nerven ut, rotkanalen rengjøres med spesielle filer, renses og tørkes. Hvis nerven er død, kjenner en ingen smerte ved dette. Behandlingen gjentas til rotkanalen er desinfisert og den kan rotfylles. Resultatet kontrolleres med røntgenbilde.


Tidvis kan det oppstå en komplisert rotbetennelse. I slike tilfeller må rotspissen fjernes sammen med betent vev ved rotspissen. Dette gjøres best ved et operativt inngrep av en spesialist.